با انجام مشاوره و تست های تخصصی روانشناسی و شخصیت شناسی

 

چرا مشاوره ازدواج ؟

 

ما در انتخاب خانواده ای که در آن به دنیا آمده ایم اختیاری نداشته ایم اما معمار خانواده آتی خود خواهیم بود. ازدواج یکی از مهم ترین تصمیمات در زندگی ماست، اما این تصمیم زمانی باید گرفته شود که اطلاعات و دانسته های ما در برابر بزرگی این تصمیم کافی باشد.

 

در روند مشاوره ازدواج چه مسایلی بررسی می شوند ؟

 

در مشاوره  پیش از ازدواج، مشاور طی جلساتی به صورت انفرادی و زوجی، به هر دو نفر مشاوره می دهد، از آزمون های معتبری به صورت کتبی استفاده می شود که تحلیل دقیق آن ها، احتمال موفق بودن ازدواج را بررسی می کنند. این آزمون های روانشناختی به منظور شناخت زیر ساخت های شخصیتی طرفین به کار می روند.مشاوران و روان شناسان علاوه بر اینکه بر مسائل و مشکلات زندگی مشترک تسلط دارند، می توانند ویژگی های شخصیتی و اختلال های روان شناختی ای را تشخیص دهند که از چشم افراد غیر متخصص پنهان می مانند.

مشاوره پیش از ازدواج، استاندارد های لازم برای ازدواج دو نفر از جمله تطابق ها و ویژگی های سنتی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، قومی ومذهبی ارائه می دهد و با سنجش و شناخت تفاوت های زیر بنایی شخصیت هر دو طرف، نظر زوج ها را نسبت به این تفاوت ها جلب می کند، هم چنین مشاوره باعث شناخت فرد نسبت به خودش می شود که به تصمیم گیری های حال و آینده ی او بسیار کمک می کند.

 

 سایر مواردی که در جلسات مشاوره ازدواج بررسی می شوند:

 

– آرزوها، تمایلات، توقعات، خط قرمزها.

– شناخت زوجین از یکدیگر.

– به دست آوردن اطلاعات ضروری در مورد ویژگی های روانشناختی زن و مرد.

– چگونگی رفتار صحیح آن ها با یکدیگر.

– جلوگیری از بروز اختلاف نظر ها و عمیق شدن آن.

در صورت مراجعه انفرادی، این مورد یکی از خدمات مورد ارائه در مشاوره فردی است. البته در صورتی که موضوع انتخاب همسر را در پیش رو داشته باشید. با مراجعه دو نفره نیز امکان ارائه خدمات مشاوره وجود دارد و می توانید از آن بهره مند شوید.

 

نحوه برخورداری از خدمات مشاوره ازدواج:

 

برای برخورداری از خدمات مشاوره خانواده به صفحه تماس با ما مراجعه نموده و با کلینیک تماس بگیرید و زمان مراجعه حضوری را با مسئول آن هماهنگ کنید. همچنین اگر تمایل دارید در کارگاه های روانشناسی شرکت نمایید می توانید به ادمین کانال جهت دریافت اطلاعات ثبت نام  و سایر موارد پیام ارسال کنید